عاروسو

عروسک بومی ثبت شده در فهرست آثار ملی ناملموس شهرستان شهربابک

ساخت عروسکهای دست ساز پارچه ای که به آنها “عاروسو” می گفتند در واقع سنتی بود که در گذشته از مادران به فرزندان دختر خود، سینه به سینه انتقال داده می شد. مادران برای بازی و سرگرمی دختر بچه های خود این عروسک ها را با همان لوازم و  وسایل دور و بر خود یعنی پارچه، نخ و سوزن، پنبه یا چوب درست می کردند و وقتی کودکان خود توانایی درست کردن آنها را بدست می آوردند، درست کردن آنها توسط خودشان در جمع هم سن و سالان خود، ‌تبدیل به سرگرمی لذت بخشی می شد که بهانه ای بود برای ساعت ها بازی گروهی مورد علاقه دختر بچه ها “خاله بازی”. بدین صورت که آنها در نقش همان عروسک ساعت ها مادر، فرزند، پدر یا خاله می شدند و داستانی برای بازی خود می ساختند. ظاهر عروسک برگرفته از احساسات پاک و حالات درونی کودک بود. به گونه ای که برخی چهره ها شاد و برخی غمگین،‌ برخی پیر و برخی جوان، برخی زن و برخی مرد، برخی ضعیف و برخی فربه. گاهی چنان هنرمندانه چهره آنها را با نخ و سوزن طراحی می کردند که این عروسک ها تداعی کننده چهره واقعی افراد دور و بر کودکان بود. اکنون برآن شده ایم که این عروسک فراموش شده را  احیاء و به دست کودکان خود بسپاریم تا آنها نیز نسل به نسل در حفظ آن نفش آفرینی کنند.