راه‌های دسترسی

اقامتگاه روستایی ریواس در کجا واقع شده است؟

اقامتگاه در استان کرمان، شهرستان شهربابک، روستای دهنو فرخزاد (شاه میرزا خان) در نزدیکی شهربابک یعنی 5 کیلومتری ابتدای جاده شهربابک- سیرجان در موقعیت جغرافیایی(‘30.07637  ,  ‘55.17221) قرار دارد. شهرستان شهربابک نزدیک ترین شهر به روستای تاریخی و دستکند میمند باستان است. فاصله اقامتگاه تا مرکز شهربابک حدود 8کیلومتر (کمتر از ده دقیقه) و تا میمند حدود 31 کیلومتر (25 دقیقه) است.

آدرس اقامتگاه

• از سمت جاده سیرجان به شهربابک: 5 کیلومتری شهربابک، نرسیده به پلیس راه شهربابک، فرعی سمت چپ، ورودی کنار مجتمع پذیرایی هما، مستقیم تا چهار کوچه، کوچه سمت چپ، مستقیم تا چهار کوچه بعدی. نبش چهار کوچه. اقامتگاه ریواس.
• از سمت جاده کرمان به شهربابک: بعد از بهشت زهرا، عبور از روی پل میمند باستان، به سمت جاده سیرجان، بعد از پلیس راه، سومین فرعی سمت راست، ورودی کنار مجتمع پذیرایی هما، مستقیم تا چهار کوچه، کوچه سمت چپ، مستقیم تا چهار کوچه بعدی. نبش چهار کوچه. اقامتگاه ریواس.
• از سمت جاده یزد به شهربابک: به سمت جاده شهربابک- سیرجان، عبور از زیر پل میمند باستان، 5 کیلومترمستقیم به سمت سیرجان، بعد از پلیس راه، سومین فرعی سمت راست، ورودی کنار مجتمع پذیرایی هما، مستقیم تا چهار کوچه، کوچه سمت چپ، مستقیم تا چهار کوچه بعدی. نبش چهار کوچه. اقامتگاه ریواس.

فواصل برخی شهرها تا شهربابک

کرمان- شهربابک 247 کیلومتر
سیرجان- شهربابک 98 کیلومتر
بندرعباس- شهربابک 418 کیلومتر
یزد- شهربابک 257 کیلومتر
شیراز- شهربابک مسیر 1 از سمت مرودشت و هرات: 357 کیلومتر
مسیر 2 از سمت سیرجان: 536 کیلومتر
اصفهان- شهربابک 692 کیلومتر
تهران- شهربابک 876 کیلومتر

چگونه می توان با وسایل حمل و نقل عمومی از سایر شهرها به شهربابک سفر کرد:

 یزد به شهربابک تعدادی اتوبوس از تعاونی 16 ترمینال امام علی در ساعات 1:00، 3:00 و 5:30 بعدازظهر از یزد به شهربابک حرکت می کند. شماره تماس دفتر تعاونی 03537203270 و شماره رزرو بلیط 0353720327 است. همچنین اتوبوس دیگری از یزد به سیرجان ساعت 7:15 صبح حرکت می کند که از شهربابک عبور می کند. در این صورت  بهتر است پلیس راه شهربابک پیاده شد چون پلیس راه به اقامتگاه نزدیک است.
 کرمان به شهربابک دو اتوبوس از تعاونی 7 به شهربابک در ساعات 8:30 صبح، 12 ظهر و 2 بعدازظهر وجود دارد. شماره تماس دفتر تعاونی برای رزرو بلیط 03432152727 است.
 سیرجان به شهربابک یک اتوبوس از تعاونی 11 به شهربابک ساعت 1 بعدازظهر حرکت می کند. همچنین اتوبوس سیرجان به یزد ساعت 5:15 بعدازظهر حرکت میکند که از شهربابک عبور می کند که بایستی پلیس راه شهربابک پیاده شد. شماره تعاونی11 ، 03442251880 است.
محل سوار شدن: خیابان شهید شفیعی، ترمینال سیرجان. همچنین تعدادی تاکسی بین شهری برای مسیر سیرجان- شهربابک وجود دارد که بهتر است پلیس راه شهربابک پیاده شد چون پلیس راه به اقامتگاه نزدیک است.
 بندرعباس به شهربابک تعدادی اتوبوس از بندرعباس به یزد، تهران و اصفهان وجود دارد که از شهربابک عبور می کنند که بهتر است پلیس راه شهربابک پیاده شد چون پلیس راه به اقامتگاه نزدیک است.. شماره ترمینال بندرعباس: 07633660469
محل سوار شدن: خیابان گلشهر جنوبی، محله نخل ناخدا، ترمینال بندرعباس. همچنین اگر بخواهید با ماشین های عبوری به شهربابک بیایید، شاید تعدادی ماشین، کامیون و اتوبوس از شهربابک عبور کنند.
 شیراز به شهربابک ابتدا بایستی به سیرجان و از آنجا به شهربابک بیایید که بهتر است پلیس راه شهربابک پیاده شد چون پلیس راه به اقامتگاه نزدیک است.. دو اتوبوس از ترمینال کاراندیش ، تعاونی تک سفر در ساعات 7:30 صبح و 7:30 عصر به سیرجان حرکت می کند که شماره تماس تعاونی 07137304468 استو همچنین تعداد زیادی اتوبوس از تعاونی عدل (تعاونی 7)، هر روزه در ساعات 6:30 صبح، 8:30 صبح، 9:30 صبح، 11 صبح، 12:30 بعدازظهر، 8 شب، 8:45 شب، 8:45 شب، 9:30 شب، 10 شب، 10:30 شب و 11 شب حرکت می کند. شماره تماس تعاونی عدل: 07137301029
آدرس: خیابان ساحلی، ترمینال کاراندیش، سالن شماره 1 ، تعاونی عدل
 تهران به شهربابک یک اتوبوس از ترمینال جنوب هر روزه ساعت 6:30 عصر به شهربابک حرکت می کند. شماره تماس تعاونی: 7- 02155185401
همچنین می توانید با هواپیما به یزد سفر کرده و از یزد با اتوبوس به شهربابک سفر کنید.
 رفسنجان به شهربابک دو اتوبوس از تعاونی 8 از رفسنجان در ساعات 8 صبح و 2 بعدازظهر به شهربابک حرکت می کند.
شماره تماس تعاونی برای رزرو بلیط: 03434284012
محل سوار شدن: میدان امام حسین، ابتدای بلوار آزادی، ترمینال رفسنجان.
همچنین اگر بخواهید با ماشین های عبوری به شهربابک بیایید، شاید تعدادی ماشین، کامیون و اتوبوس از میدان امام حسین ابتدای جاده سرچشمه از شهربابک عبور کنند.
 اصفهان به شهربابک تعدادی اتوبوس از ترمینال کاوه و صفه اصفهان به سیرجان یا بندرعباس در شب وجود دارد که از شهربابک عبور می کنند. در این صورت بهتر است پلیس راه شهربابک پیاده شد چون پلیس راه به اقامتگاه نزدیک است. اغلب آنها اصفهان را بعد از ساعت 8:30 ترک می کنند. از جمله اتوبوس تعاونی گیتی پیما از ترمینال کاوه ساعت 9 شب و از ترمینال صفه ساعت 9:45 حرکت می کند.

چگونه می توان با وسایل حمل و نقل عمومی از شهربابک به سایر شهرها سفر کرد:

 شهربابک به یزد دو اتوبوس از شهربابک به یزد در صبح ساعات 6:30 و 7:30 و یک اتوبوس برای بعدازظهر ساعت 1 حرکت می کند. شماره تماس تعاونی و 03434112192 و برای رزرو بلیط 03434120557 است. آدرس تعاونی برای گرفتن بلیط: خیابان امام- میدان نماز- دفتر تعاونی 7.
محل سوار شدن: مجموعه سقاخانه شهربابک- ترمینال مسافربری- تعاونی 7.
همچنین اگر بخواهید با ماشین های عبوری به یزد بروید، شاید تعدادی ماشین یا کامیون از پمپ بنزین شهربابک یا پلیس راه شهربابک به سمت یزد عبور کند.
 شهربابک به کرمان دو اتوبوس از شهربابک به یزد در صبح ساعات 5:00 و 7:00 و دو اتوبوس برای بعدازظهر ساعات 1 و 2:15 حرکت می کند. شماره تماس تعاونی و 03434112192 و برای رزرو بلیط 03434120557 است. آدرس تعاونی برای گرفتن بلیط: خیابان امام- میدان نماز- دفتر تعاونی 7.
محل سوار شدن: مجموعه سقاخانه شهربابک- ترمینال مسافربری- تعاونی 7.
همچنین اگر بخواهید با ماشین های عبوری به کرمان بروید، بهتر است تا سیرجان با ماشین های عبوری یا کرایه ای و ازآنجا هم با کرایه ای یا ماشین های عبوری به کرمان بروید.
 شهربابک به سیرجان دو اتوبوس از شهربابک به سیرجان در ساعات 6:15 و 9:30 صبح حرکت می کند. شماره تماس تعاونی و 03434112192 و برای رزرو بلیط 03434120557 است. آدرس تعاونی برای گرفتن بلیط: خیابان امام- میدان نماز- دفتر تعاونی 7.
محل سوار شدن: مجموعه سقاخانه شهربابک- ترمینال مسافربری- تعاونی 7.
همچنین تعدادی تاکسی بین شهری به سیرجان وجود دارد که آدرس ترمینال تاکسی های بین شهری مجموعه سقاخانه شهربابک نزدیک ترمینال مسافری است. همچنین اگر بخواهید با ماشین های عبوری به سیرجان بروید، شاید تعدادی ماشین یا کامیون از پلیس راه شهربابک به سمت کرمان عبور کند.
 شهربابک به بندرعباس اتوبوس مستقیم از شهربابک به بندرعباس وجود ندارد اما می توانید ابتدا به سیرجان رفته و از آنجا با اتوبوس به بندرعباس بروید. همچنین تعدادی از اتوبوس های گذری از پلیس راه شهربابک، مقصدشان بندرعباس است.
 شهربابک به شیراز اتوبوس مستقیم از شهربابک به شیراز وجود ندارد اما میتوانید ابتدا به سیرجان بروید و از آنجا با اتوبوس به شیراز. اتوبوسهای سیرجان به شیراز از تعاونی 11 هر روز ساعت 9:30 صبح حرکت می کند. شماره تلفن تعاونی 03442251155 است.
محل سوار شدن: ترمینال محمودنیا روبروی شهربازی کنار مهدیه
همچنین از تعاونی 7 ساعت 9 صبح و 10 صبح، 9:30 و 10:30 شب اتوبوس وجود دارد. شماره تلفن تعاونی 03442251880 است.
محل سوار شدن: فلکه گیتی نورد، روبروی پمپ بنزین صدرزاده قدیم
 شهربابک به تهران هر روزه یک اتوبوس ساعت 6:30 عصر از تعاونی 15 شهربابک به تهران حرکت می کند. شماره تماس تعاونی 03434112192 است. آدرس تعاونی برای گرفتن بلیط: خیابان سپاه، تعاونی 15 (قدمی). محل سوار شدن: مجموعه سقاخانه شهربابک- ترمینال مسافربری- تعاونی 15. همچنین اگر بخواهید با ماشین های عبوری به تهران بروید، شاید تعدادی ماشین، کامیون و اتوبوس از پلیس راه شهربابک یا پمپ بنزین شهربابک به سمت تهران عبور کند.
 شهربابک به رفسنجان دو اتوبوس از شهربابک به رفسنجان ساعت 7 صبح و 2 بعدازظهر حرکت می کند. شماره تماس تعاونی 03434112192 و برای رزرو بلیط 03434120557 است. آدرس تعاونی برای گرفتن بلیط: خیابان امام- میدان نماز- دفتر تعاونی 7.
محل سوار شدن: مجموعه سقاخانه شهربابک- ترمینال مسافربری- تعاونی 7.
 شهربابک به اصفهان اتوبوس مستقیم از شهربابک به اصفهان وجود ندارد اما میتوانید بلیط ساعت 7 عصر سیرجان به اصفهان را از تعاونی عدل سیرجان رزرو کنید و حدود یک ساعت بعد در پلیس راه شهربابک یا پمپ بنزین شهربابک سوار شوید. شماره تعاونی عدل سیرجان: 03442251880 ، 03442261881 و 09131455525.
همچنین میتوانید ابتدا به یزد رفته و از آنجا به اصفهان سفر کنید.

 لینک نقشه مسیرها به شهربابک و اقامتگاه: