جاذبه‌های استان کرمان

کرمان
بردسیر
بافت و رابر
جیرفت
بم
رفسنجان
راین
شهداد، سیرچ و گلباف
سیرجان
کوهبنان
ماهان
زرند
عنبرآباد
فهرج